Alapfokú művészetoktatás

Alapfokú művészetoktatás a gerjeni Kenessey Albert Általános Iskolában
Szülői tájékoztató

Mivel több az alapfokú művészetoktatás, mint egy tanfolyam, vagy szakkör?

 • Az alapfokú művészeti iskola növendékei 6 éves kortól 22 éves korig vehetnek részt a képzéseken, amelyek elvégzése után államilag elismert alapfokú művészeti bizonyítványt kapnak.
 • A bizonyítvány felhasználható a továbbtanulásban, ha művészi pályát választanak
 • Az oktatás központilag meghatározott követelmények alapján folyik, amelyek adott művészeti ágon belül a különböző alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.
 • Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények teljesítésével történő képesség– és személyiségfejlesztésen

Az alapfokú művészetoktatás finanszírozása

 • Egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel államilag támogatott és csak az iskola által megállapított térítési díjat kell fizetni.
 • Szociálisan hátrányos illetve beteg gyermek esetében díjmentes.
 • Ha a tanuló más alapfokú művészeti iskolában térítési díjat fizet, akkor itt csak tandíj ellenében veheti igénybe a szolgáltatást.
 • A megállapított térítési illetve tandíj mérséklése illetve elengedése iránt kérelem nyújtható be az igazgatónál.
 • A művészeti iskolában a beiratkozás egy tanévre szól, minden tanévben jelentkezési lapot (szülői nyilatkozatot) kell kitölteni.

A 2020/2021-es tanévben választható művészeti ágak illetve tanszakok:

 • SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁGON
  • színjáték tanszak
 • ZENE- ÉS TÁNCMŰVÉSZETI ÁGON
  • Akkordikus tanszak gitár