Fenntartónk

A Magyar Pünkösdi Egyház szerepvállalása az közoktatásban

Hitvallásunk:

Intézményeinkben a legfontosabb feladatnak tekintjük a gyermekek illetve fiatalok azon képességeinek és személyiségjegyeinek megismerését és fejlesztését, amelyek segítenek nekik abban, hogy művelt, becsületes, a keresztény értékrendet magukénak valló emberré váljanak. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azoknak az ismereteknek az átadását, amelyek társadalmi beilleszkedésükhöz, a megfelelő életpályára kerülésükhöz elengedhetetlenek. Más szóval, szándékaink és gyakorlatunk szerint lehetőséget kívánunk teremteni ahhoz, hogy diákjaink a jövőben hazánk tisztességes és művelt polgárai legyenek.

Intézményeink:

Jelenleg 7 országos beiskolázású intézményünk működik 10 telephelyen. Területi elhelyezkedés szempontjából igen változatos a kép. Van óvodánk és iskolánk nagyvárosban (Budapest, Győr, Szeged), középvárosban (Békéscsaba), kisvárosban (Isaszeg) és kistelepülésen (Tard, Gerjen).
A feladatellátás tekintetében lefedjük a teljes közoktatási palettát az óvodától az általános iskolán, gimnáziumon, technikumon és szakgimnáziumon keresztül a szakképző iskoláig. Az intézmények kínálatában szerepel mind a nappali mind pedig az esti munkarendben történő oktatás.
Különösen színes a kép a szakképzés területén, hiszen az informatika és a mezőgazdaság mellet a művészeti képzések (szórakoztató zene, kortárs- modern tánc) is előkelő helyet foglalnak el intézményeink kínálatában.
Teljes mértékig azonosulunk Kodály Zoltánnal, aki azt mondta: „Csonka ember az, és üres az élete – bármily gazdag külsőleg -, ha nincs érzéke a művészetekhez.”
Ennek szellemében majd minden iskolánkban választható az alapfokú művészetoktatás valamilyen formája (zene, tánc, grafika, színművészet stb.).
Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekre és családjaikra. Az intézményekben szükség esetén fejlesztőpedagógusok és családterapeuták segítik a pedagógusok ilyen irányú munkáját.