Névadónk

Kenessey Albert

175 éve 1828. február 4-én Gerjenben született. Jogi és bölcsészeti tanulmányainak befejeztével elvégezte a Fiumei Magyar Királyi Tengerészeti Akadémiát. Tengerész-hadnagyi oklevelének megszerzése után hadnagyi, majd alkapitányi (I. tiszti) minőségben hajózott, főleg az Adrián. Kossuth Lajos a szabadságharc alatt “Mészáros” hadi-gőzös parancsnokává és sorhajóhadnaggyá nevezte ki Kenessey Albertet. Kenessey Albert hj. tengerészkapitányt nevezték ki a hajózási biztosnak a M. Kir. Közmunka és Közlekedésügyi Minisztériumba. E funkciójában újjászervezte hajózásunk közigazgatását. A “Mészáros” hadi-gőzösről kihajózása után tüzérszázados-ként szolgált a honvédségben a dévai fegyverletételig. Bujdosással tudta elkerülni a haditörvényszéki eljárást. Figyelme ezután inkább a belvízi hajózás felé fordult, és 1852-ben a Balatonon közlekedő “Kisfaludy” gőzös kapitánya lett. Ezután az Első Dunagőzhajózási Társaságnak a szolgálatába lépett, majd az újonnan felállított M. Kir. Vasúti és Hajózási Felügyelőség hajózási osztályának a vezetőjévé nevezte ki a kormány. 1869-ben teremtette meg a hajózási iskolát, az elsőt, amely rendszeres és az időszerű tudománynak megfelelő kiképzést biztosított a belhajózási tisztek részére. Ennek 1873-ig volt tanára és igazgatója. 1873-ban nevezték ki főfelügyelővé az érdemes férfiút. Kenessey a fentieken kívül tulajdonképpen első művelője és megteremtője a magyar hajózási szakirodalomnak. Működését számos cikke bizonyítja, amely lapokban és folyóira-tokban jelent meg. Önálló művei közül az első a “Német-Magyar és Magyar-Német Hajózási műszótár” (Pest 1865), amelyhez Arany János, akkor az Akadémia “titoknoka” írt előszót, továbbá a “Hajózási törvények és rendszabályok” (Pest 1865), “Hajózási árukezelés” (1869), “Segédkönyv a hajósok számára” (1873).

Brodban halt meg 1879. július 15-én – sajnos, aránylag fiatalon, hajózásunknak ez a nagyérdemű személyisége, Gerjen szülötte.
2000. szeptembere óta a gerjeni általános iskola névadója. Az iskola falán emléktábla is őrzi e kitűnő férfiú emlékét.