A nevelőtestület

Máté Dénes
igazgató, matematika-technika tanár
Mate.Denes@kenessey-iskola.hu

Lelkiismeretes, pontos munkát végző, a szabályokat tiszteletben tartó gyermekeket kívánok nevelni, és logikusan gondolkodó, az összefüggéseket feltáró tanulóvá fejleszteni. Mindezt azért, hogy az élet labirintusában eligazodni és tájékozódni tudó, becsületes felnőtté váljon, s ezáltal boldog emberré.

 

 

Szabó Krisztina

általános iskolai tanító, differenciál-pedagógia szakvizsga, gyógytorna pedagógus

Pedagógusként feladatom, hogy a rám bízott gyermekeket a legjobb tudásom szerint támogassam az ismeretlen világ felfedezésében. Megnyissam számukra ezeknek a járatlan utaknak a kapuit.

 

 

Genye Anita
általános iskolai tanító, kémia szakos tanár
hazne.genye.anita@kenessey-iskola.hu

,,Hiszek a mindennapi csodákban!” Mert minden kisgyermekben ott rejtőzik a csoda. Mindenkiben ott lapul valahol. Az én feladatom pedig az, hogy ezekre rátaláljak. Nincs számomra nagyobb öröm, mint amikor egy óvodás kisgyermekből, első osztály végére, írni, olvasni, számolni tudó kisdiák lesz. Felemelő érzés, hogy nagyon sok munka és kitartás eredményeként megélhetem ezeket a mindennapi csodákat. Segíthetem, irányíthatom a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését, hogy felnőtté válva az élet minden területén becsülettel megállják a helyüket.

 

Máténé Turi Katalin
magyar-történelem szakos tanár
matene.turi.katalin@kenessey-iskola.hu

Ismereteket tanítsunk vagy képességeket fejlesszünk? Mindkettőre egyformán szükség van, hiszen gondolkodni csak az tud, akinek van miről gondolkodni.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek az iskolában megélhessék a közösséghez tartozás érzését, a közös játék örömét, a közösségért végzett munka értelmét.
Mindez a gyerekek életkorához mért szabadságban, a közös tevékenységhez nélkülözhetetlen értelmes rendben tud megvalósulni.

 

Házi Józsefné
általános iskolai tanító, orosz nyelvtanár, pedagógia szakkollégium
hazi.jozsefne@kenessey-iskola.hu

Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot.
De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam. (Preston Morgan)

 

Szalai-Papp Dóra 
német nyelv és irodalom szakos tanár

“Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd vele mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó, és mi a nem. Támogasd, és tégy meg mindent azért, hogyha felnő, elégedett és boldog legyen.”(J. Wagele)

 

 

Kleinné Makó Judit 
általános iskolai tanító

“A legszebb örökséget kaptam a Szüleimtől:
a tanítás és nevelés szeretetét. Szerencsés vagyok, mert egész életemben ennek a hivatásnak élhettem. Hiszek abban, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, s az én felelősségem is, hogy megtalálja a számára legjobban megfelelő helyet az életben.”

 

 

Gerendai Mariann

informatika tanár

“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, majd szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
Antoine de Saint-Exupéry

 

 

 

Decsi-Kiss András 
gitártanár
Az iskolánk mottójában szereplő gyökereknek és szárnyaknak munkám során más értelmezést adok. Gitártanárként először a szárnyakat mutatom meg. Egy egyszerű dal előadása hamar sikerélményt ad a tanítványoknak, amiből megérzik, milyen érzés szárnyalni, gyakorlással hová lehet eljutni. Így megértik és könnyebben elfogadják, hogy mindehhez kellenek a gyökerek is: a száraz elmélet és a furfangos ujjgyakorlatok.

 

Bodnárné Bátori Katalin
általános iskolai tanító, közművelődés szakkollégium
bodnarne.batori.katalin@kenessey-iskola.hu

Földünk jövője ott ül az osztályomban. Közös felelősségünk, hogyan alakítjuk. /ismeretlen forrásból/

 

Berenkei Krisztina
tanító, biológia szakos tanár, gyógypedagógus

„A gyermek olyan mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.” (Ismeretlen szerző)

 

Wellerné Sebestyén Marianna 
angol nyelv oktatásra képesített tanító

Ha valaki beszél angolul, kinyílik előtte a nagyvilág. A kisgyermek agya úgy szívja magába a “játék” közben hallottakat, mint a szivacs. Most kezdi megtanulni, hogyan legyen önbizalma használni a már meglevő tudását, és kapcsolódni vele a többi emberhez. Most bátorodik föl, hogy közölje másokkal magát, érzéseit, gondolatait, életét… Ebben tudok segíteni kisdiákjaimnak angol óráimon.

 

 

Schvébl Mária 
földrajz-testnevelés szakos tanár

Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó 10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni.

Németh László